Jia, Lixia, Mingjuan Song, Xiuqun Ye, Haifang Gu, Chenglong Zou, Guoxing Niu, and Dongyuan Zhao. 2013. “Recycling Mother Liquor to Synthesize Mesoporous SBA-15 Silica”. Asian Journal of Chemistry 25 (17), 9627-31. https://asianpubs.org/index.php/ajchem/article/view/8569.